MotoMagazín     VeteránInzerce     VeteránForum     VeteránKalendář    Jawa Californian    Japonské klasické motocykly
Diskusní fórum příznivců historických strojů
Celkem 306978 příspěvků |7541 registrovaných uživatelů | Čtenářů on-line: 158 | Neřihlášený uživatel 
Informace
Fotografie
Dokumenty
Statistiky
Registrace
Přihlásit
  IndexMotocykly Jawa-ČZ, Jawa, ČZ (K | Diskusní téma 25.9.2020 23:10  
Tipy pro registrované uživatele
 Moderovaná diskuse Moderovaná diskuse. Registrovaný uživatel může kdykoli odstranit nevhodné příspěvky v diskusích, které založil kliknutím na tlačítko Odstranit
 Odstraněný příspěvek je označen symbolem Odpověď  a textem  Příspěvek odstraněn administrátorem diskuse.
 Odstraněný text vidí pouze moderátor diskuse.
 Uložit diskuse do seznamu sledovaných diskusí Uložení diskuse do seznamu sledovaných diskusí se provede kliknutím na příslušný symbol zobrazený přihlášenému uživateli za každým úvodním příspěvkem.
 Oživit diskusi Registrovaný uživatel může též oživit jakoukoli diskusi a nezodpovězený dotaz. Stačí kliknout na příslušný symbol a diskuse se přesune na čelní místo ve výpisu. Nezodpovězený dotaz se objeví v tématech dne v úvodu výpisu.
Moderovaná diskuse Zodpovězené téma 

Veteránské doklady a kupní smlouva na ČZ 150 C bez štítku


 Ahoj,
měl bych ještě jeden dotaz. Mám možnost koupit ČZ 150 C po starší renovaci a cena je opravdu velice lákavá. Jenže moto nemá štítek ani číslo rámu, rok výroby na rámu taky údajně nemá, ( č. motoru jsem nezjišťoval). Nerad bych se napálil, abych nekoupil např. kradené moto a nevím jak by to bylo s přihlašováním na veteránské doklady. A teď "babo raď" Díky.    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  07.11.2018     Přidat odpověď  
Odpověď  Ok takže registrační značka je SPZ a VIN je výrobní číslo ne naopak!!    [HonzaBK]   28.11.2018
Odpověď  Poslední příspěvek k tématu SPZ, VIN. Je pravdou, že termín registrační značka (RZ) je pouze jiným (zkráceným) termínem státní poznávací značka (SPZ). Ale tento zkrácený termín (RZ) je uveden přímo v zákonu, proto je termínem zákonným, a je možno jej i takto používat, o tom nemůže být sporu. Já měl na mysli i jiný formát značky (rozměrový, textový i materiálový).

A pokud není VIN, nahrazuje se v registrační evidenci číslem jiným a má proto v dalším správním postupu stejnou právní váhu. I tady platí zásada přednosti povahy materiální, před povahou formální. To je hlavní zásadou správního aktu.

Velice trefně nedávno náš ÚS rozhodl o činnosti UBER na základě staré anglické poučky, že "pokud to kejhá jako kachna, plave jako kachna, vypadá jako kachna, tak je to kachna". Vyjádřil tím právě zásadu přednosti materie (podstaty) před formálností.
Jak tedy v předešlém příspěvku věcně poznamenáno, pro naši věc evidencí, registrací znamená RZ totéž co SPZ a VIN totéž co číslo čehosi, co je zapsáno v evidenci u našich miláčků.    [vintera] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  27.11.2018
Odpověď  No tak hlavně že víme, že pro naše potřeby SPZ=RZ a VIN= výr. číslo podvozku, rámu, karoserie.
A to si myslím, že k původnímu dotazu stačí.    [vojta]   26.11.2018
Odpověď  Ale SPZ je dále SPZ, viz zákon - žádná registrační značka dle zákona neexistuje, v zákoně je nasáno, že se vozidlu přiděluje státní poznávací značka a dále se jen tato značka v textu nazývá registrační značka, takže je to s tvým výkladem úplně stejné jako s tím VIN nebo výrobním číslem. takže tak jak neexistuje registrační značka, tak neexistuje VIN které má méně než 17 míst!!
Než začneš psát že RZ existuje podívej se na zákon 56/2001, hned na začátku §4 odst. 1c. Dále v § 89 je že nálepky o provedení STK jsou nalepené na zadní SPZ!!! Vintero když tvrdíš že vč. je VIN prosím odkaz na zákon tak jako jsem to sem napsal já!! Děkuji.    [HonzaBK]   26.11.2018
Odpověď  Pozsáhlá obhajoba a pojednání a zřejmě o tom víte více, ale jak vysvětlíte to co předvádíte na registrech v nejednotnosti např. právě řešeného prodlužování termínu platnosti stk motocyklů do TP, dále Pav jako příslušenství atd. Mám pocit a cosi už pamatuju, ale pokud to bylo pod DI pravděpodobně takový chaos neexistoval. Prosím i bez ohánění právními předpisy, které si evidentně každý úřad vykládá po svém.    [panelka]   24.11.2018
Odpověď  Je pravdou, že VIN má jiný formát, ale stejný evidenční význam jako původní výrobní číslo. Podobná situace u nás, a nejen u nás, nastala v evidenci vozidel s registračními značkami (RZ). Původní označení je státní poznávací značka (SPZ). Při zavedení jiného formátu i názvu, má původní evidenční SPZ nově platnost jako RZ, bez ohledu na novou normu. Proto v evidenci i veřejných listinách k kolonce RZ je zapsána původní SPZ a tím se nově stává RZ. O tom snad není pochyb.

V minulosti, například při změně územního uspořádání, se změnou okresů, se měnily i SPZ a tím původní přestaly platit a musely být majiteli vyměněny. Tak stanovil tehdy právní předpis. Při změně územního uspořádání v nedávné době se změnil formát RZ, ale právní předpis nestanovil, že doposud platné musí být vyměněny, a proto jsou stále v platnosti a mají naprosto stejnou evidenční, registrační právní váhu.

Podobně je tomu tak i u evidenčních čísel výrobních a nových VIN. Žádný právní předpis nestanovil, že původní evidence výrobních čísel vozidel pozbývá platnosti a musí být proto vyměněny. Proto se staly v evidenci číslem VIN, bez ohledu na jiný formát.

Ono zaevidování vozidla je správní rozhodnutí, stejné např. jako vydání stavebního povolení, a jako takové je chráněno. Jednou vydané rozhodnutí je proto obecně platné a může být změněno, zrušeno toliko jiným rozhodnutím ( např. rozhodnutí o změně, demolici, o přestavbě, vyřazení vozidla).

Pokud by původní výrobní číslo uvedené v rozhodnutí o registraci (proto je i žádost) nemohlo být nově údajem VIN, protože se změnil formát i označení, a nebyla možnost změny na nový formát, tak každému vlastníku takové věci (vozidla) by z hlediska práva nastala situace, že provozuje vozidlo v rozporu s právním předpisem.
Proto, aby nemuselo dojít k hromadné, a velmi složité přeregistraci, tak jsou původní údaje v evidenci, podle pravidla právní jistoty žadatele a ochrany platného rozhodnutí o registraci, postaveny na stejnou právní váhu jako nově stanovené a užívané.

Toto je celkem běžná praxe, kdy od nějaké data platí nový právní předpis, ale původní je stále v platnosti, buďto do konkrétního data, nebo k datu nějaké změny.
Platí zásada, že právní předpis má platnost do budoucnosti, nikoli do minulosti.
Proto rozhodnutí vydaná v minulosti jsou platná, dokud zákon nestanoví jinak.

Žádný právní předpis neomezil platnost původních výrobních čísel, jako nedílné a podstatné součásti evidence vozidel, ani nestanovil jejich změnu, a proto aby původní evidence vyhovovala novým přepisům, a vlastníci tím nepozbyli jakýchkoliv doposud vlastněných práv (provozovat), jsou nově označována jako VIN a mají tím stejnou právní váhu.

Podobně je tomu u evidence řidičů. Došlo např. ke změně kategorií i značení jednotlivých skupin podle jakéhosi EU značení. Kdo měl do data změny oprávnění např. řídit motocykl, tak s novým označením nepozbyl tohoto práva (ochrana doposud nabytých práv) a bylo mu proto v novém průkazu i evidenci udělena práva řídit každý motocykl, nikoli jen nějaký skůtr.

Oblastí života, kde se denně a nevědomky setkáváme s ochranou již dříve vydaných rozhodnutí, kdy nový právní předpis nestanovil nutnost jejich změny, je velmi mnoho.
Právní předpis nestanovil, že původní výrobní číslo v evidenci vozidel pozbývá platnosti a musí být přeformátováno podle nových pravidel, proto se stává evidenčním údajem VIN.    [vintera] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  24.11.2018
Odpověď  to je zajímavej výklad. kde to je uvedeno, že výrobní číslo je VIN? Ve státní a veřejné správě, právě platí to co píšeš, že vše musí být dáno zákonem. Rozdíl je v tom, že u státní správy se může jen to co je napsáno v zákoně a u podnikatelů a fyzických osob se může vše co není v zákoně zakázáno. Nikde v zákoně není napsáno, že výrobní číslo je VIN, je jen napsáno, že se zapisüje do dané rubriky!! Takže výrobní číslo nikdy není a nebylo VIN.    [HonzaBK]   23.11.2018
Odpověď  lejstro nového TP, respektive jeho kolonky jsou stanoveny podle nějaké konkrétní normy. VIN kod existuje od roku 1983 a je stanoven normou ISO. Lejstro TP je veřejnou listinou a pokud je v této listině v kolonce VIN uveden nějaký údaj, tak se jedná o údaj, který se stává oficiálně údajem VIN. I když nemá přesný formát podle normy ISO, přesto se zápisem do veřejné listiny stává legitimním údajem VIN.
Platí rčení "co je psáno, to je dáno" a obzvláště ve veřejné listině.    [vintera] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  21.11.2018
Odpověď  jj: přesně tak. Lejstra přizpůsobili formátu VIN a v.č. se jen píše jednoduše do kolonky VIN.    [panelka]   21.11.2018
Odpověď  výrobní číslo nikdy není a nebylo VIN, VIN má 17 míst. To že se nyní eviduje ve stejné kolonce je normální, ale není to VIN - VIN je jedinečné a jak správně píšeš výrobní čísla byly stejné u různých výrobců. Takže pokud jsi zjistil že se stejným číslem motoru bylo vozidlo vyřazeno v roce 1994, tak by neměl být problém ho dát na zelený značky, protože v evidenci není. Samozřejmě pokud by bylo v evidenci pod stejným číslem stejný typ motorky a byla živá tak to na veteránský doklady nedáš. Viděl jsem řešení (nechci radit) že pokud bylo stejné vozidlo se stejným výrobním číslem v živé evidenci (bílý značky) a někdo chtěl přihlásit na zelený, tak existují podobná čísla (3.6.8.9) nebo je výrobní číslo stroje např 6-místný originál a najednou se z něj stane sedmimístný.    [jj]   21.11.2018
Odpověď  Problém by neměl být, protože kývačka není ČZ 150. Rámy různých typů klidně můžou mít stejná čísla (a jako že často mají). Něco jiného by bylo, kdyby se přihlašovala s tímto číslem právě kývačka. Na štítku bude ČZ 150 a 6 místné číslo. Kývačka byla vyřazena, motor použit do ČZ 150. Původní majitel, ani majitel rámu kývačky nemá motor stejného čísla, protože jej máte Vy. Pokud použije číslo rámu (VIN), tak se v evidenci objeví, ale jako VIN jiného typu motorky, což je i dost pravděpodobné, vzhledem k milionům vyrobených kusů.
Ve veteránských testacích a jejich podmínkách se nevyznám, mám všechny motorky, traktory, auta pouze na bílých značkách.
Vím jedno, že se stará čísla několikrát v evidenci opakují jako VIN u různých vozidel.
Chtělo by to asi obrácený postup, na rámu (štítku) bude zcela jiné číslo (zjistit v evidenci jestli existuje) a k němu motor s číslem kývačky.
Zeptal bych se na testaci, jestli je možné mít v rámu ČZ 150 jiný motor, z kývačky. Od toho bych se odpíchnul.    [vintera] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  20.11.2018
Odpověď  V současné době se u vozidel eviduje v databázi pouze jediné číslo, oficiálně nazývané VIN. V dřívějších technických průkazech běžných vozidel bývala čísla karoserie, rámu, motoru, budky, nástavby a v drtivé většině byla čísla zcela odlišná.
Při změně způsobu evidence vozidel podle pouze jediného čísla, oficiálně nazývaného VIN, se v databázi objevuje jediné číslo. U starších vozidel, majících původní průkazy s více evidovanými čísly, se jako jediné číslo obvykle používá číslo karoserie, nebo rámu (podvozku) a toto číslo, nemající podle nových pravidel ten správný počet a tvar znaků, se tak stává oficiálním číslem VIN. Skutečnost, že číslo nemá správný tvar a počet znaků, nic neměnění na tom, že je číslem oficiálně zvaným VIN a takto i evidovaným. Do nových TP se do kolonky VIN píše původní číslo, a tím se stává číslem VIN.
Proto se v současné evidenci těžko dohledá vozidlo podle čísla motoru, protože se při přechodu evidencí vynechala a uvedlo se pouze číslo rámu, nebo karoserie a stalo se číslem VIN.
Takže se klidně může stát, že jakékoli výrobní číslo starších vozidel je v evidenci vícekrát jako VIN.
Při hledání v evidenci po zadání 6 místného čísla VIN kývačky, mi vyšla např. 3 evidovaná vozidla. A to jedna stará octavie s RZ, jeden vyřazený pionýr a jedna zaniklá ČZ (typ neznámý). Mnohdy ani není v evidenci jiný popis než značka Jawa, VIN, RZ, majitel. Žádný typ, rok výr. apod.
Je to dáno právě tím, že stará, krátká čísla byla často opakována na různých výrobcích produkovaných ve statisícových (i milionových) seriích, a tato se stala nově jediným oficiálním číslem VIN stroje. Takže moje kývačka Jawa 175 má stejný VIN jako Jawa pionýr, Škoda octavia a další motorka.

Při přepisu do nové databáze se udělali i klasické chyby, jako přehlédnutí, záměna čísel, vynechání a pod.
Je celkem běžné, že původní označení JAWA-ČZ se stane Jawou nebo Čezetou. V Polsce jsem nakoupil pár strojů a v jejich evidenci je běžné označení stroje - MARKA Jawa i pro klasickou Čezetu s kulatým rámem, nebo i novější řady 472, 477, 478.
Takže 6 místné číslo v dokladech vyvezené Čezety se shoduje s 6 místným číslem Jawy zaniklé kdesi u nás.    [vintera] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  20.11.2018
Odpověď  Tak dle registru vozidel je motocykl jawa-čz 150 typ 352 ze kterého mám motor v motocyklu čz 150 c trvale vyřazen z registru motorových vozidel v roce 1994. Problém tedy může nastat v případě, že existuje rám od tohoto motocyklu a někdo by ho dával na veteránské papíry. Ale to asi již nezjistím... Takže buď riskovat problémy do budoucna, že ten rám někdo bude přihlašovat na VP nebo sehnat motor s torzem odhlášeného rámu čz 150 c. Což asi bude problém. Ne sehnat motor, ale odhlášený rám.    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  20.11.2018
Odpověď  to riziko potvrzuji, aktuálně jsem dodědil stroj u kterého nebyly krom spz a v.č. téměř žádné údaje o majiteli. Druhý stejně starý měl vše ok. Občas tady někdo fabuluje s čistkama, které žádné nebyly, jsou to jen chyby po převodech evidence z papíru do pc. Pokud chcete dodržovat terminologii, tak VIN má přesně stanovený počet a význam znaků na rozdíl od běžného v.č. motoru, rámu či kastle, takže motáte občas hrušky a jablka.    [panelka]   20.11.2018
Odpověď  Ano, rizika jsou, a dosti velká. Samotné číslo motoru dnes již v evidenci nic neříká, ale musíme si uvědomit, že z čísla motoru děláme VIN celého stroje. A toto konkrétní číslo může být (a zcela jistě i bylo) číslem stroje, vinem (rámu) jiné motorky.
Zcela reálně může někdo vlastnit technický průkaz původní motorky včetně rámu. Motorka může být vyřazená i nemusí, může být v evidenci i jako zaniklá (havárie, rozebrání, krádež), vyvezená. Existuje i možnost, že motorka s tímto číslem stroje v evidenci není vůbec vedená, ale reálně existuje jako nezrušená s doklady a RZ a má ji někdo doma ve stodole. Při přechodu papírových registrů do elektronických se pár starých, léta neprovozovaných strojů z evidence jednoduše stratilo a nejsou v evidenci vidět. Může mít někdo v držení doklady i zrušené motorky a časem se objeví se žádostí o veteránské doklady právě s tímto vinem.
Něco jiného je použít motor, který se dnes pod číslem neeviduje a něco jiného z motoru "vyrobit" stroj.
Veteránské doklady nejsou o nic méně, či více veřejnou listinou než klasické doklady strojů s bílou značkou.

Než se do něčeho pouštět (i finančně) je třeba zvážit rizika a minimalizovat je.
Sám jsem kdysi přišel o dva stroje, o určitě "vyřazený" Žuk a Fiat 600.
Dnes první cesta vždy s čísly na evidenci a a ni tam není 100% jistota.
Nedávno jsem sháněl moto v Polsce a ejhle, v evidenci je VIN zaniklý v ČR.

Zapátral bych v evidenci s číslem, jména oficiálně sdělovat nemohou, ale...
Výhodou je, že se lze ptát na jakémkoliv úřadě, který vede evidenci vozidel. A přístup mají i další, ne jen obecní úřady.
Až potom řešit další.    [vintera] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  19.11.2018
Odpověď  Pro testaci je výr.číslo rámu nutné - nevadilo by že se jedná o výrobní číslo 150/352 ale to že je k ruce pouze motor bez spolehlivých informací o "zbytku" by v případě přenesení čísla na rám znamenalo jistá rizika.    [Martin Štindl]   18.11.2018
Odpověď  Martin Štindl: nemám žádné číslo rámu a na krku opravdu nic vyraženo není.
Pája: motorka je 150 C, bez vyraženého čísla na rámu (které se v té době na rám nerazilo) a motor je z 150/352, takže číslo rámu tam být nemůže, pokud si rozumíme.    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  18.11.2018
Odpověď  Rozdílné číslo rámu a motoru nevadí, u toho rámu C se výrobní číslo razilo od r.1952. Na krku řízení nic vyraženo není?    [Martin Štindl]   18.11.2018
Odpověď  měl jsem podobný problém - na bílých číslech stroj s proškrtnutým řádkem Výr. č. rámu. Padesát let to nikomu nevadilo a tak padělatel dopsal výr. č. a úřad opravil evidenční chybu.    [Pavel]   18.11.2018
Odpověď  tomas21>číslo rámu už by mělo být, zbrojovka razila čísla od roku 54, 351 se vyráběly 54-56. Musela by to být jedině jedna z prvních.    [Pája]   18.11.2018
Odpověď  Problém s testací tady dle mne je. Na tomto motocyklu se ještě nerazilo číslo rámu. Číslo motoru a rámu bývalo shodné. Motorka nemá štítek s VIN. Takže pokud koupím štítek a vyrazím na něj číslo motoru a stejné číslo rámu jako motor, tak motorka bude vzhledově 150 C, ale dle vyražených čísel kývačka 150/352. Pokud tedy uvažuji správně...    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  18.11.2018
Odpověď  V podstatě je to motor stejného typu vyměněný za zničená. Já osobně bych s tím neměl problém.    [vojta]   17.11.2018
Zobrazit fotografiiZobrazit dokumentOdpověď  Pardon, ale jak jsem již napsal, tak bloky motoru jsou ok, jen je jiný dekl zapalování. Tj.tedy motor ze 150ky kývačky a dekl zapalování ze 150 C. Na fotkách je vidět, že je vylomený kousek karteru u krytu na řetěz. Ale původní otázka zůstává a to: udělá motocykl s motorem z kývačky veteránské testace??? Nebavme se o tom, zda je moto vyřazeno z provozu na DI, ale čistě technicky o typu motoru a jeho vlivu na testace. Díky.    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  16.11.2018
Odpověď  Někde je i dobová fotka, kde je patrné že se alespoň u kývačky obráběly bloky jednotlivě, ne sesazené. Ale spárované jsou určitě. Zřejmě se tak třeba na jedno nastavení mašiny sjela celá série a ta se pak spárovala. Proto některé můžou sedět a jiné ne.    [Alfons]   15.11.2018
Odpověď  Ale na evidenci vozidel bych se s dotazem na existenci čísla (vinu) určitě obrátil. Mám zkušenost, že se to vyplatí.    [vintera] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  14.11.2018
Odpověď  Jumbo: já ale do závorky napsal slovo "nejspíše", ne že to tak muselo být - důležité je že skříň byla z výroby tvořena spárovanými kartery a jejich následné kombinování je značně rizikové. Také je pravda že i takto sestavené motory fungují i dlouhodobě bez potíží ale přesto by se to takto skládat nemělo.    [Martin Štindl]   14.11.2018
Odpověď  Martin Štindl:zaujímavý postup opracovania kartrov.ak by to tak robili,tak ešte vyrábajú kývačky.a ako sa dajú zvrtať futrá na ložiská +čelo kluky na 350?veď to musí byť v osi-a opracovať osadenie čela cez malý otvor pre ložisko je zaujímavé.HonzaBK:čo znamená,,jako sa sjedou tolerance obou pulek blokú´´P. má pravdu pretože spoločne sa opracovali len dosadacie plochy valca,karburátora a vývrt pre valec+ u 350pre vložku medzi kartre.    [Jumbo]   14.11.2018
Odpověď  Motorů ze dvou půlek mám nekolik a normálně fungují, bylo případně jen potřeba překontrolovat plochy pod válcem a sáním, zbytek skoro vždy sedne a funguje, dokonce jsem viděl běhat i motor z dvou typů motorů, šlo sice o jawu a mělo to dokonce napasovaný válec ze zetky, ale chodil... opravdu bych zase tak nestrašil, ale nemá smysl to dnes párovat z více motorů, sehnat kartery je myslím více než jednoduché, ty motory prostě zatím stále nejsou drahé...    [P.]   13.11.2018
Zobrazit fotografiiOdpověď  HonzaBK: nestraším, ale tady jde prostě o zavedený princip. Levý a pravý karter jsou vždy párované a i v katalozích je uváděno že si lze objednat pouze celou skříň - samostatně byly kartery neprodejné. Při výrobě se kartery po zafrézování styčných ploch sesadily a pak(nejspíše) následovali operace svrtávání futer ložisek a frézování dosedacích ploch válce a hrdla karburace, lože spodní části válce atd... přitom se ale se skříní při jednotlivých úkonech manipulovalo ale bez toho že by se skřín rozdělila. V tom případě je takřka nemožné že by si rozdílné kartery k sobě "sedly", úskok byť jen v pár setinkách je už problém.    [Martin Štindl]   13.11.2018
Odpověď  Pardon, ale myslel jsem, že na motoru je dekl, který kryje zapalování ze 150 C, ne karter (tedy blok motoru). Omlouvám se špatně jsem se vyjádřil. Večer sem hodím foto.    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  13.11.2018
Odpověď  to není pravda že motor spasovaný z nepárovaných karterů je nepoužitelný!! PLno motorů takto dlouhodobě funguje. Samozřejmě že zrovna záleží na tom jak se sejdou tolerance obou půlek bloků. Nemusíte ho hned strašit!!    [HonzaBK]   13.11.2018
Zobrazit fotografiiOdpověď  Zespodu v zadní části motoru na pravém a levém karteru musí být vyraženy čísla stejného tvaru(viz. foto) - pokud čísla nejsou stejná tak je motor seskládaný z nespasovaných karterů a je nepužitelný.    [Martin Štindl]   12.11.2018
Odpověď  Motorku jsem nakonec koupil. Vypadá to, že pravý karter je tam daný ze 150 C. Sjednocovací číslo karterů je co? Náhradní motor to určitě není.    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  12.11.2018
Odpověď  Testační komisi ani nezajímá, jestli je výrobní číslo v registru nebo ne. To je věc majitele, ten potom narazí na problém při přihlašování do registru HV na magistrátu.    [vojta]   11.11.2018
Odpověď  Testační komisi ani moc nezajímá jestli výrobní číslo motoru či rámu zapadá číselně do série provedení nebo typu - je důležité aby na vozidle bylo a především zároveň nebylo uvedeno v registru vozidel. To že v Céčku bude motor číselně patřit malé kývačce nebude zavázet, a pokud číslo motoru začíná 47.... tak to není 125ccm ale 150/352 z roku 1955.
Ten motor má výřez pro kryt řetězu C(zaoblený) nebo pravoúhlý(kyvka), jestli má čílo odpovídající malé kývačce a na pravém karteru je přesto výřez pro Céčkový kryt tak je buď raženo výrobní číslo nově na náhradní motor anebo někdo při skládání dal pravý karter z Céčka - a v tom případě to je velký problém ALE technický. Sjednocovací čísla karteru sedí?    [Martin Štindl]   10.11.2018
Odpověď  Sehnat motor ČZ 125/150 C s číslem,číslo vyrazit na rám a štítek.Pak udělat Véčka a jezdit.    [Jarek]   10.11.2018
Odpověď  Divné ještě je, že dekl má zachované tlačítko zkratovače, který by na typech 125/351 a 150/352 neměl být...    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  09.11.2018
Odpověď  Trochu jsem pátral po číslu motoru a problém, je že začíná 47..... a dle tabulky to je již číselná řada, která se dávala do typu 125/351. Takže motocykl s tímto číslem motoru asi testacemi neprojde... Aspoň předpokládám... Co teď? Sehnat motor 150 C? Předělat karter?    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  09.11.2018
Odpověď  Tak číslo motoru mám, zítra to zkusím vypátrat a uvidíme.    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  07.11.2018
Odpověď  opsat číslo motoru a zajít nejprve na evidenci vozidel a dát dotaz zda je, či není toto číslo (vin) v evidenci pro typ čz 150. Zjistí se, že buď v současné evidenci neexistuje, nebo bylo vyřazeno, zaniklo, vyvezeno, nebo má klidně registrační značky a jezdí. Bez toho bych se do ničeho nepouštěl.    [vintera] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  07.11.2018
Odpověď  Však tu nikdo k podvodu nenavádí. Po koupi a renovaci stejně musí nějaký štítek dát asi, a vyrazit i na rám. Pokud dobře čtu tak máš napsané koupit na smlouvu a fotku. Posléze si pak doma vše doladit. Motor číslo má, tak udělat rám a štítek k tomu.    [dolin1] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  07.11.2018
Odpověď  Podvodu bych každopádně rád vyvaroval a o koupi něčeho kradenýho ani nemluvím. Nepředpokládám, že by moto bylo kradené, ale abych vyrážel na štítek nová čísla, pokud neznám ty stará a pak to dával do kupní smlouvy, to se na to asi vykašlu...    [tomas21] Registrovaný uživatel - nelze zobrazit kartu osobních údajů neregistrovaným návštěvníkům  07.11.2018
Odpověď  na véčkové doklady chtějí doložit původ a smlouva bez indentifikátorů je na nic. Navádět k podvodu? Lákavá cena? Občas čtu jak někomu byla vybílena garáž...    [panelka]   07.11.2018
Odpověď  Kupní smlouva s cenou a všemi náležitostmi (číslo OP, rodné,..), fotografií motocyklu z obou stran (doplnit v txt.programu jako foto, pak tisk bianco slmouvy a poté vyplnit rukou třeba). V textu uvést, že kupuješ motocykl o kterém prodejce v dobré víře tvrdí, že není kradené. Ověření obou podpisů na obci/poště. Celkové náklady cca 100,-.....
Na druhou stranu pokud nemá identifikační znaky (čísla, štítek) je těžce dohledatelné že to je to a to moto konkrétně.

Potom koupit raznice 3mm a 4mm......štítek hezkou repliku za 150,-.    [xxx3]   07.11.2018
 Přidat odpověď   (44) 

Veterán Kalendář - kalendář akcí spjatých s motorismem a jeho historií


Provozovatelé serveru nenesou žádnou dopovědnost za obsah vložených příspěvků

© Jiří Bartuš 2006